Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich

Lubin, 7.10.2023

Komunikat Organizacyjny

Organizatorzy

 • Dolnośląski Związek Szachowy
 • Polski Związek Szachowy
 • Miasto Lubin
 • Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o. o.

Termin i miejsce

Mistrzostwa zostaną rozegrane 7.10.2023 na terenie hali widowiskowo-sportowej RCS w Lubinie
ul. Odrodzenia 28B, 59-300 Lubin https://goo.gl/maps/ADQuunFAjgdRYkAF9

Harmonogram Mistrzostw:
zamknięcie listy startowej – 10:00, I runda – 10:30, przewidywane zakończenie – 16:30.

Strona Mistrzostw:        www.mp.lubin.pl

Kryteria uczestnictwa

W Mistrzostwach Polskich mogą uczestniczyć zawodnicy polscy tj. spełniający co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • figurują pod polską flagą na liście rankingowej FIDE.

Zgłoszenia

 • Do mistrzostw zgłaszać się można za pomocą formularza zgłoszeniowego w serwisie turniejowym lub na stronie zawodów.
 • Zgłoszenia grupowe możliwe są również mailem: info@mp.lubin.pl
 • Termin zgłoszeń i wpłat wpisowego 09.2023

Warunki finansowe

Wpisowe do Mistrzostw wynosi 60 PLN, pod warunkiem wpłaty w terminie do 29.09.2023.

Dla osób wpłacających wpisowe przelewem po terminie wpisowe wynosi 80 PLN.

Wpłaty wpisowego należy wnosić przelewem na konto:
Dolnośląski Związek Szachowy
nr konta 61 1600 1462 1084 8379 4000 0003 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)

Wpłaty gotówką w dniu 7.10.2023 będą możliwe maksymalnie do godz. 10:00.
Dla osób wpłacających wpisowe gotówką w dniu turnieju wpisowe wynosi 100 PLN.

Zawodnicy, którzy wpłacą wpisowe przelewem oraz będzie odznaczony ten fakt na liście startowej, mogą przybyć bezpośrednio na I rundę.

Warunki specjalne

 • Zawodnicy z tytułem GM, IM, WGM, WIM są zwolnieni z wpisowego.
 • Dla zawodników z tytułem GM lub z rankingiem ELO co najmniej 2500 organizator oferuje bezpłatne zakwaterowanie w terminie 6-7.10.2023, pod warunkiem terminowego zgłoszenia z jednoczesnym zgłoszeniem zapotrzebowania na nocleg.

Przepisy turniejowe

 • Mistrzostwa zostaną rozegrany systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund.
 • Tempo gry: 10 min na partię dla zawodnika + 5 sekund na każde posunięcie.
 • W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry i rankingi szachów szybkich FIDE.
 • Turniej podlega ocenie rankingowej FIDE dla szachów szybkich.

Nagrody

Pula nagród wynosi 30000 PLN

M-ce Klasyfikacja Generalna   Kategorie dodatkowe
1 5 000 zł M-ce kobiety Seniorzy
O60
juniorzy U18 juniorzy U14 juniorzy U10
2 4 000 zł 1 400 zł 350 zł 300 zł 300 zł 300` zł
3 3 000 zł 2 250 zł 250 zł 200 zł 200 zł 200 zł
4 2 000 zł 3 150 zł 150 zł 100 zł 100 zł 100 zł
5 1 500 zł
6 1 000 zł
7 800 zł
8 700 zł Kategorie rankingowe
9 600 zł M-ce Elo
2001-2200
Elo
1801-2000
Elo
1601-1800
Elo
1401-1600
Elo
1000-1400
bez Elo
10 500 zł
11 450 zł 1 350 zł 350 zł 350 zł 300 zł 300 zł 300 zł
12 450 zł 2 250 zł 250 zł 250 zł 200 zł 200 zł 200 zł
13 400 zł 3 150 zł 150 zł 150 zł 100 zł 100 zł 100 zł
14 400 zł
15 350 zł
16 350 zł
17 300 zł
18 300 zł
19 250 zł
20 250 zł

Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Komunikacie.
 • Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie.
 • Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny i we własnym zakresie
 • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
 • Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach i FIDE, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

Prezes DZSzach
/-/ Aleksander Sokólski